متره و اهمیت یادگیری آن

متره و اهمیت یادگیری آن

متره و برآورد چیست؟
متره در حقیقت اندازه گیری و تعیین دقیق مصالح، تجهیزات و ماشین آلات بر اساس نقشه های اجرایی است.
برآورد همان هزینه متره است.
برای درک بهتر، به عنوان مثال قصد داریم کف یک سالن را موزاییک کنیم. متره و برآورد در اینجا شامل چیست ؟؟
متره در این مثال همان اندازه گیری موزاییک مصرفی است و برآورد هم هزینه موزاییک کاری است که شامل دستمزد و تهیه مصالح می شود.
مترور کیست ؟
مترور کسی است که کار متره و برآورد را انجام میدهد.
مترور عموما" در دو جبهه کار میکنند :
1-مشاور – وقتی قرار است مناقصه ای برگزار شود. برای اینکه پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را دهد باید دید اولیه نسبت به احجام کار موضوع مناقصه داشته باشد. به همین جهت مشاور باید کار را متره کند و در پیوست اسناد مناقصه، متره و برآورد حدودی از کار ارائه می شود.
2-پیمانکار – بر طبق پیشرفت کار، پیمانکار باید با توجه به احجام کار انجام شده را متره کرده و صورت وضعیت خود را ارائه دهد . در ضمن پیمانکار برای اطمینان بیشتر می تواند قبل از پیشنهاد مناقصه احجام را متره کند تا اگر اشتباهی در عملیات متره مشاور رخ داده باشد، قیمت را واقعی ارائه دهد.
البته جدا از این متره کاربرد های دیگری هم دارد که لزوم یادگیری آن را برای هر مهندس ساختمان بیشتر میکند.
یادگیری متره ؟
در متره ما با چهار عمل اصلی (جمع،تفریق،ضرب و تقسیم) و محاسبه مساحت و محیط سرکار داریم.
جداول متره و برآورد؟
عملیات متره را برای خواناتر شدن، کنترل راحت تر و بالارفتن سرعت محاسبات در جداول مخصوص خود انجام میدهند. این جداول شامل جدول ریزمتره، خلاصه متره، برگه مالی می باشد . البته جداول دیگر همچون جدول خلاصه فصول، دفترچه ها ، ... نیز میتوان تهیه کرد که لبته عمومیت جداول ذکر شده بیشتر است.
ریز محاسبات در جد.ل ریز متره انجام گرفته، سپس جمع هر آیتم وارد خلاصه متره شده و در نهایت برای برآورد مالی اعداد خلاصه متره را وارد جدول مالی می نماییم.
مراحل انجام متره و برآورد ؟
قبل از شروع متره نقشه ها باید به دقت مطالعه شوند، در اینجاست که اهمیت نقشه خوانی و تسلط بر آن مشخص می شود. سپس باید مواحد های انجام کار بر اساس فهرست بها تعیین و مشخص شوند و در نهایت عملیات متره در جداول ذکر شده انجام می شود.
متره فصل به فصل یا بر اساس روند کار ؟
در اینجا این سوال پیش می آید که روند انجام پروژه متره بر چه اساس است ؟
در حقیقت روند انجام متره و برآورد می تواند به دو طریق باشد .
1-    متره کردن فصل به فصل بر اساس فهرست بها
2-    متره کردن بر اساس روند انجام کار
در اینجا این توضیح لازم است که روش استاندارد متره کردن بر اساس فصول فهرست بهاست ولی پیشنهاد می شود در شروع کار برای یادگیری متره و درک بهتر کار، عملیات متره را بر اساس روند انجام کار انجام دهید و در نهایت مقادیر بدست آمده را فصل به فصل بر اساس فهرست بها جدا کنید.
به این صورت که ابتدا از تخریب شروع کرده و سپس خاکبرداری، بتن مگر، قالب بندی فونداسیون، آرماتور بندی فونداسیون، بتن ریزی فونداسیون، آرماتور بندی ستون، قالب بندی ستون، بتن ریزی ستون و .... تا آخر محاسبه کرده و آیتم ها و مقادیر را بدست آورید و در نهایت احجام و مقادیر محاسبه شده را بر اساس فصول فهرست بها جدا کنید.
 چرا متره امری ضروریست ؟
یاادگیری علم متره برای هر مهندس ساختمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
با ذکر مثالی به ذکر اهمیت آن می پردازیم .
فرض کنید میخواهید آرماتور بندی فونداسیون را انجام دهید. در روند معمول کار میلگرد ها خریداری شده و نقشه به دست آرماتور بند داده می شود تا به نظر خودش میلگرد ها را برش داده و در محل مناسب قرار داده شود.
خب در اینجا مشکل کار کجاست ؟
اگر مهندس برش میلگردها را کنترل نکند، ممکن است به دلیل برش غیر اصولی و بدون برنامه میلگرد ها توسط آرماتوربند درصدی از میلگرد بی استفاده یا به اصطلاح پرت شود.
اینجاست که اهمیت لیستوفر و لیست برش مشخص میشود .
در مطلب بعدی به طور دقیقتری به بررسی لیستوفر و لیست برش و اهمیت تهیه آن می پردازیم.مهندس امین باقری


  نظرات کاربران (2 نظر)

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید نظر خود را بنویسید
امتیاز شما به این محصول:

۹ خرداد ۱۳۹۸ پاسخ دهید


توضیحات بسیار روان و کارآمد بود سپاسگزارم

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ پاسخ دهید


ممنون از توضیحات کاملتون🙏🙏🙏🙏