جدیدترین دانلودها


چرا تعیین بر و کف ساختمان؟!


همانطور که می دانید اولین و شاید مهم ترین مرحله اجرای ساختمان، جانمایی آن هست و ما باید بتوانیم در موقعیت های مختلف حدود اربعه ملک را به درستی روی زمین پیاده کنیم.
تعیین کد صفر-صفر یا همان تراز مبنای ساختمان هم اهمیت کمتری نداشته و در صورت عدم توجه به آن، نهایتا ارتفاع ساختمان بیشتر یا کمتر از حدود تعیین شده اجرا خواهد شد. اما با این توضیح کوتاه، شاید هنوز هم  متوجه اهمیت زیاد این دو مرحله نشده باشید!


اگر بَرِ ساختمان درست پیاده نشود می تواند باعث:

 

ورود ساختمان به معبر شده و احتمالا توسط کمیسیون ماده 100 شهرداریها حکم تخریب آن صادر می شود!
تجاوز ساختمان به املاک مجاور شده و موجب شکایت مالک پلاک مجاور و به این ترتیب نیز یا باید ساختمان تخریب یا با مبلغ بالایی رضایت مالک دریافت شود!
کاهش سطح اشغال بنا نسبت به پروانه و نقشه ها شده و این مورد باعث شکایت مالک  از مهندسین ناظر ، مجری و حتی پیمانکار می شود!


اگر کفِ ساختمان درست پیاده نشود می تواند باعث:
 

افزایش ارتفاع ساختمان شده و با توجه به برخی محدودیتهای شهری ، این ساختمان پایانکار نگرفته یا در کمیسیون ماده 100 محکوم به پرداخت جریمه سنگینی می شود!
ساختمان در تراز پایین تری نسبت به معبر یا معابر اجرا شده و باز هم موجب حذف پارکینگ یا ایجاد رمپ داخل پارکینگ می شود!
در ساختمانهایی که طبقه منفی دارند می تواند موجب افزایش شیب رمپ شده و ساختمان پایانکار دریافت نمی کند!
  درب های ورودی ساختمان همسطح با معبر و پلاکهای مجاور نخواهد بود!


سرفصلهای مینی دوره تعیین بر و کف ساختمان:

بخش اول: مقدمه
بخش دوم: مشخصات پروانه ساختمان و عرض معبر را جدی بگیرید
بخش سوم: تعیین بر ساختمان به روش امتداد گیری
بخش چهارم: تعیین بر ساختمان با استفاده از ساختمان های مجاور (دارای پایانکار)
بخش پنجم: تعیین تراز مبنای ساختمان در زمین های تک بر
بخش ششم: تعیین تراز مبنای ساختمان در زمین های دوکله
بخش هفتم: تعیین تراز مبنای ساختمان در زمین های دوبرشیب (مثال اول)
بخش هشتم: تعیین تراز مبنای ساختمان در زمین های دوبرشیب (مثال دوم)
بخش نهم: تعیین تراز مبنای ساختمان در زمین های شرقی یا غربی
بخش دهم: نکات تکمیلی تعیین بر ساختمان


اما با مینی دوره تعیین بر و کف ساختمان چه چیزهایی را می آموزید؟َ

با مشاهده این دوره شما با انواع استقرارها در املاک مختلف آشنا شده و به راحتی می توانید حدود اربعه هر ملکی را به تنهایی و بدون کمک گرفتن از نقشه بردار مشخص کنید و همچنین با توجه به موقعیت زمین می توانید کد صفر – صفر ساختمان را به درستی پیاده کنید.
حتی شما می توانید در نقش یک مشاور عمل کنید و به عنوان کارشناس، در املاکی که بر و کف آنها مشخص نیست یا تعیین آن کمی مشکل است به سازنده و سایر مهندسین مشاوره بدهید .


 برای دریافت این دوره، لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید تا همین حالا دکمه ی دانلود برای شما فعال شود.