پکیج فیلم آموزش فنون Civil3d برای مهندس عمران-نقشه برداری

وضعیت :
  • قیمت : ۱۹۹,۰۰۰ تومان
  • نوع محصول: ویدئویی
  • نحوه ی ارسال: فیزیکی
بدون شرکت در دوره های حضوری، نرم افزارCivil 3d را یاد بگیرید و از انجام پروژه هایتان لذت ببرید!
بدون شرکت در دوره های حضوری، نرم افزارCivil 3d را یاد بگیرید و از انجام پروژه هایتان لذت ببرید!

آیا می دانستید ما در فصل های پایانی این پکیج، آموزشِ 10 مثال پروژه محور Civil 3d را قرار داده ایم؟


در این دوره تخصصی، ما به شما آموزش میدهیم چگونه بدون یادگیری برنامه های جانبی و فقط با استفاده از دستورات پیش فرضِ نرم افزار Civil 3d، پروژه های خود را به آسانی انجام دهید.


با تهیه این محصول، از پشتیبانی مهندس سید محمّد حسینی در برطرف کردن مشکلات پروژه ای خود بهره مند خواهید شد.


این موارد برایتان آشنا هستند؟
آیا تاکنون برای انجام پروژه هایتان مجبور به پرداخت هزینه اضافی شده اید؟
آیا برای محاسبه احجام مجبوربه پرداخت مبلغی به شخص دیگر بوده اید؟
آیا برایتان اتفاق افتاده که نتوانستید اطلاعات پروژه ای که در آن مشغول بودید را استخراج کنید؟
آیا تا بحال به خاطر خطای انسانی در انجام محاسبات بازخواست شده اید؟
آیا زمان زیادی را برای ترسیم پلان و عوارض نقشه ها صرف میکنید؟ شما به یک آموزش پروژه محور نیاز دارید!


آنچه در این دوره می آموزیم:


مقدمه: معرفی منوهای پرکاربرد سیویل


فصل اول: ورود و ایجاد نقاط (Create points)
1:ورود نقاط با استفاده از فایل text  وگروه بندی نقاط همزمان با ورود (فرمتهای پیش فرض)   
2:گروه بندی نقاط پس از ورود نقاط در فضای ترسیم
3-1:تنظیمات لیبل نمایش نقاط و ساخت لیبل ار تفاعی جدید  point lable styles
3-2:ساخت لیبل نمایش مختصات نقاط وتغییر رنگ (XYZ)
4:روش قراردادن ممیز ارتفاعی روی محل نقطه
5:نمایش سه بعدی گروه نقاط با استفاده از Object Viewer
6:کاهش تعداد ارقام نمایش لیبل نقاط بدون تغییر ماهیت
7:ایجاد اتوماتیک نقاط روی پلان ساختمان یا مسیر،تغییر ارتفاع نقاط و ترسیم جدول نقاط،خروجی گرفتن از نقاط
8:ترسیم اتوماتیک عوارض نقطه ای  Description key


فصل دوم: سطوح  (Surface)
1: ساختن سطح با استفاده از گروه نقاط
2:ساختن سطح با استفاده از منحنی میزان countor&drawing objects
3:تنظیمات نمایش سطح edit surface style (تغییر فواصل منحنی ، تغییر رنگ ، تنظیم نرمی منحنیها)
4:لیبل گذاری و تنظیمات لیبل
5:ساخت لیبل جدید برای منحنی میزان
6:کاهش ارقام نمایش لیبل سطح بدون تغییر ارتفاع منحنی میزان
7:ویرایش سطح با استفاده از boundary ( other,hide,show )
8:ویرایش مثلث بندی ، تغییر یکپارچه ارتفاع سطح ، کپی کردن چند سطح درون یکدیگر و بریک لاین(breakLine)
9:آنالیز سطح (بازه ارتفاعی،بازه شیب و مشخص کردن سطح هر بازه،محاسبه حجم بین دو ارتفاع از یک سطح)
10-1:محاسبه حجم بین دوسطح Volume Dashboard
10-2:درج جدول احجام در صفحه ترسیم
10-3:نحوه بدست آوردن مجموع چندین حجم
10-4:نمایش سطح خاکریزی و خاکبرداری بصورت hatch با استفاده از منوی آنالیز
10-5:درج لیبل اختلاف ارتفاع دو سطح در صفحه ترسیم
11:ایجاد نقاط روی سطح ، استخراج نقاط از سطح ، گروه بندی نقاط ایجادشده
12:ترسیم سطح دیواره های عمودی ومحاسبه حجم بین دو دیواره با استفاده از دستور UCS


فصل سوم: مسیر (Alignment )
1:منوی Alignments Layout واستفاده از ابزارهای ترسیمی برای ساخت الاینمنتها (ترسیم تانژانتها ،انواع قوسهای ساده و مرکب،انواع قوسهای اسپیرال)
2-1:تعریف الاینمنت با استفاده از مشخصات قوس ارایه شده ازطرف طراح
2-2:تعریف الاینمنت با استفاده از آبجکتهای ترسیمی(پلی لاینها،کمانها،...) ارایه شده ازطرف طراح
3:لیبل گذاری الاینمنت و تنظیمات(لیبل کیلومتراژ،لیبل قوسها و جدول مشخصات قوس)
4:خروجی گرفتن وگزارشگیری از الاینمنت (Alignment Report)
5-1:ایجاد نقاط روی مسیر (Create Alignment-Points)
5-2:ایجاد نقاط روی پلی لاین مسیر
5-3:ایجاد نقاط روی مسیرو گرفتن ارتفاع از سطح های موجود
6:آشنایی با دوردرمسیر(Superelevation)
7:تعریف پارکینگ و اضافه عرض (Create Widening-Automatice Widening)
8-1:ساخت لیبل نمایش مختصات روی الاینمنت
8-2:نحوه قرار دادن علامت + کیلومتراژ روی محور الاینمنت


فصل چهارم: پروفیل وخط پروژه (Profile )
1:استخراج پروفیل از سطح وترسیم Create surface profile
2:تنظیمات استایل نمایش پروفیل Edit profile view style
3:استخراج پروفیل با استفاده از فایل تکست و ترسیم Create profile from file
4:رسم خط پروژه با استفاده از منوی Profile creation tools
5:ترسیم وتنطیمات پروفیل طولی Profile view properties
6:لیبل گذاری روی پروفیل ها ، تغییر رنگ لیبلها و ویرایش
7:نمایش آبجکتهای مسیر روی پروفیل طولی Project objects to profile view
8:تعریف خط پروژه با استفاده از مشخصات ارایه شده از طرف مشاور(تبدیل فایل اتوکد پروفیل به فایل سیویل)
9:گزارش گیری از پروفیل طولی profile reports
10:معرفی خط پروژه از طریق کیبورد
11:ساخت Band مجزا برای نمایش ارتفاعی هر سطح در یک سطر
12:ساخت Style برای نمایش ارتفاع در محل شکست پروفیل


فصل پنجم: مقاطع عرضی (Sections)
1:نمونه برداری sample line
2:ویرایش لیبل سمپل لاین Sample line properties&edit sample line style
3:ترسیم مقاطع عرضی Section view
4:استایلهای مقاطع عرضی و لیبل گذاری روی مقاطع
5-1:محاسبه حجم بین دو سطح بصورت مقطع برداری
5-2:جدول احجام و کاربرد منوی Masking در الاینمنت


فصل ششم: کوریدور و اسمبلی (Corridor&Assembly)
1: تعریف و منوهای اسمبلی و ساب اسمبلی Assembly&Subassembly
2: ساخت اسمبلی با استفاده از پروفیل تیپ ارائه شده و اسمبلی شرطی
3-1:کوریدور و ترسیم مقاطع عرضی
3-2:اعمال سوپرالویشن در مقاطع عرضی
3-3:محاسبه احجام و ترسیم جدول روی مقاطع عرضی
4: اسمبلی شرطی و تعریف دیوار حائل در خاکریزی ConditionalCutOrFill
5:اسمبلی شرطی و تعریف برم با ارتفاع و پله های متغیر ConditionalCutOrFill
6:اسمبلی شرطی نوع دوم ConditionalHorizontalTarget


فصل هفتم: فیچرلاین و گریدینگ (Feature Line&Grading)
1:روشهای ساخت وایجاد فیچرلاین
2:ابزارهای ویرایشی فیچرلاین Edit Geometry&Edit Elevation
3:گریدینگ و روشهای مختلف ساخت گریدینگ Grading Creation Tools
4:طراحی کانال و ساخت پروفیل تیپ مقطع کانال با فیچرلاین و گریدینگ ومحاسبه احجام
5:مدل کردن محوطه وتشکیل سطح سایت مسکونی برای محاسبه حجم اولیه


فصل هشتم: پارسل (parcel)
1: منوی پارسل و روشهای تفکیک زمین
Parcel creation tools
Create parcel from objects
Create right of way
2-1:استایل و لیبلهای نمایش پارسل Parcel properties&Parcel style
2-2:تغییر شماره و نام قطعه بندی و وارد کردن اطلاعات توصیفی
2-3:درج مشخصات پارسل درصفحه ترسیم
2-4:جدول و تنظیمات نمایش موضوعات درون جدول
3: گزارش گیری Reaport manager


فصل نهم: شیت بندی (Sheet&Layout)
1:شیت بندی نقشه های توپوگرافی
2:شیت بندی پلان در layout
3:تغییر ابعاد شیت پلان در layout
4:شیت بندی پلان پروفیل
5-1:شیت بندی مقاطع عرضی
5-2:تغییر تعداد مقاطع در هر شیت و تنظیمات فواصل
5-3:تغییر ابعاد شیت مقطع عرضی در layout


فصل دهم:ترسیم اتوماتیک عوارض خطی


فصل یازدهم: تقاطع همسطح (ساخت کوریدور یکپارچه در تقاطع Base Line )


فصل دوازدهم :محاسبه حجم عملیات خاکی در مسیرهای موازی و نزدیک به یکدیگر(حذف و اصلاح تداخل عملیات خاکی در مسیر-حدف حجم مشترک)


فصل سیزدهم: اصلاح تداخل کوریدور در قوسها با استفاده از گریدینگ (Fix BowTies)


فصل چهاردهم: مدل کردن سایت با توجه به ارتفاع خط پروژه (پروژه برآورد اولیه حجم عملیات خاکی طبق نقشه طرح)


فصل پانزدهم: مدل کردن و ساخت اسمبلی سد(پروژه برآورد اولیه حجم عملیات خاکی ،ترسیم مقاطع و جدول احجام Material List )


فصل شانزدهم : محاسبه سطوح رگلاژ ، سطح بستر خاکبرداری و خاکریزی ،سطح ترانشه  (CC,CF,T )


فصل هفدهم : بهسازی مسیرواستخراج خط پروژه از لبه آسفالت موجود و برآورد اولیه حجم عملیات خاکی


فصل هجدهم : طراحی اسمبلی ترکیبی برآورد حجم عملیات خاکی Compact&Rockfill ،اصلاح گپی مقاطع درمحاسبه احجام


فصل نوزدهم : پروژه راه دانشگاهی با استفاده از نشریه 415 و محاسبه المانهای افقی و قائم مسیر
(پرگارزنی،رسم الاینمنت،پروفیل طولی و خط پروژه،اسمبلی و ترسیم مقاطع عرضی و جدول احجام،منحنی بروکنرو استفاده در احجام)


 به بیان ساده تر:
در فصل اول و دوم با نحوه ورورد نقاط به نرم‌افزار و تشکیل سطح آشنا می شوید و روش مقایسه و محاسبه حجم بین سطوح را خواهید آموخت وبا یادگیری این دوفصل می‌توانید برآورد حجم عملیات خاکی معادن، انواع دپو مصالح و گودبرداریها را به راحتی محاسبه کنید واز اطلاعات رقومی پروژه از قبیل جدول احجام، گزارش گیری کنید. همچنین چندین نکته در مورد استایلهای نمایش نقاط و سطح درانتهای مباحث گنجانده شده است که به کمک آنها می‌توانید استایلهای متفاوت و مد نظرتان را تولید کنید.
در فصل سوم تا ششم در مورد مبحث مسیر صحبت شده و مواردی از قبیل راهها، راه‌آهن، کانالها و زهکش و در کل عوارض خطی که نیاز به آنالیز دارد را شامل می‌شود. رسم پروفیل طولی محور مدنظر، تعریف خط پروژه، رسم مقاطع عرضی، روش‌های طراحی پروفیل تیپ مقطع یا اسمبلیها و ایجاد کوریدور مسیر یا کانال و ... در این فصول قرار گرفته و علاوه بر موضوعات ذکر شده روش‌های ساخت لیبل و استایلهای متفاوت هریک از مباحث گفته شده در قالب مثالهای اجرایی بیان‌شده که با فراگیری مباحث این فصول در مورد محاسبات احجام در پروژه‌هایی از قبیل لایروبی کانالها، حجم لایه ریزی ها در مسیر، مشخص کردن محل دیوار حائل بصورت اتوماتیک با تعریف شروط و ارائه گزارشهای مستند، دیگر نگرانی برای مهندسین عزیزدرانجام این موارد وجود نخواهد داشت.
 آموزش اسمبلیهای شرطی با استفاده از مثالهای کاربردی یکی از باارزشترین قسمتهای فصل سوم تا ششم می‌باشد.
مبحث فیچرلاینها و گریدینگ در فصل هفتم قرار گرفته است که یکی از پرکاربردترین مباحث سیویل برای برآورد اولیه احجام قبل از انجام عملیات زمینی می‌باشد. مهندسین عمران نقشه برداری با یادگیری این فصل توانایی مدل کردن طرح های پیشنهادی، قبل از اجرا را پیدا خواهند کرد که همین توانایی در خیلی از پروژه‌ها جلوی ضرر مالی ناشی از خطا در طراحی، قبل از اجرا را خواهد گرفت. تسلط به این مبحث یک امتیاز ارزشمند برای هر مهندس خواهد بود که باعث برتری اطلاعاتی نسبت به همکارانتان خواهد شد.
درفصل هشتم درباره منوی پارسل صحبت شده است که برای مهندسینی مفید خواهد بود که نیاز به تفکیک و تقسیم عوارض مسطحاتی از قبیل زمینهای کشاورزی، محوطه سازی، تقسیم بندی شهرک ها با توجه به مساحتهای مورد نظر و همچنین استخراج گزارشهای آنالیزهای انجام شده دارند که تمامی این اطلاعات را میتوانند در قالب فایلهای excel، word، pdf و... خروجی بگیرند.
در فصل نهم به شیت بندی در نرم افزار civil 3d که یکی از موارد بسیار پرکاربرد بوده و معمولا متخصصین حرفه ای از آن استفاده می کنند پرداخته شده است.استفاده از این دستورات، مطمئناَ صرفه جویی زمانی قابل توجهی برای خروجی گرفتن اطلاعات در بر خواهد داشت.
درفصل دهم روش ترسیم اتوماتیک عوارض خطی بوسیله سیویل آموزش داده شده است. یکی از مشکلات در مورد ترسیم نقشه با استفاده از کروکی که بسیار زمان بر است با این روش برطرف می‌شود.

در تقاطع های همسطح که دو مسیر بهم میرسند کاربر باید مسیر را بگونه ای طراحی و ترسیم کند که هیچ گونه پله یا گپ در محل تقاطع وجود نداشته باشد. درفصل یازدهم تکنیکی برای ساخت یک مسیر یکپارچه در تقاطع ها آموزش داده شده است.

یکی از مشکلات در مسیرهای موازی تداخل حجم عملیات خاکی است. در بعضی از پروژه‌ها پاشنه کار و محل خاکریزی با مسیر دیگر دارای تداخل هستند که باعث می‌شود حجم عملیات خاکی واقعی نباشد. در فصل دوازدهم به دوروش این مشکل برطرف می‌شود.
در مسیرهایی که از قوسهای تند استفاده می‌شود اگر ارتفاع خاکریزی یا خاکبرداری زیاد باشد، درون قوسها تداخل پاشنه مسیر یا سرترانشها باعث محاسبه اشتباه حجم عملیات خاکی میگردد که در فصل سیزدهم یک تکنیک با استفاده از فیچرلاین و گریدینگ برای رفع این مشکل در قالب یک پروژه واقعی آموزش داده می‌شود.
یکی از مهارتهای مورد نیاز، برآورد اولیه حجم عملیات خاکی سایت پلانها و محوطه قبل از اجرا می‌باشد که در فصل ۱۴ با استفاده از فیچرلاین و گریدینگ و ارتفاع پروژه‌این برآورد را انجام می‌دهیم
فصل پانزدهم روش برآورد اولیه حجم عملیات خاکی و متریالهای بکار رفته در سدهای مخزنی را برای اولین باردر فضای مجازی و اینترنت خواهید دید. اگر این فصل با دقت زیاد فراگرفته شود، تقریبا 80 درصد مشکلات مهندسین در نحوه محاسبه حجم و همچنین ساخت اسمبلیها رکیبی و پیچیده را رفع خواهد کرد. پیشنهاد میکنم این فصل با دقت و تامل ویژه ای مشاهده شود.

در فهرست‌بها آیتمی بنام سطح رگلاژ و پروفیله کردن مسیر وجود دارد که با مترمربع سنجیده می‌شود. نرم‌افزار سیویل قابلیت محاسبه کلی این سطوح را به تفکیک دارا می‌باشد که در این فصل به انجام یک پروژه با این روش پرداخته‌ایم
در فصل هفدهم با نمونه پروژه‌ای از بهسازی مسیر آشنا می‌شوید. مسیری که موجود است و از یک سمت نیاز به تعریض دارد و عملاً خط پروژه، ارتفاع آسفالت موجود است. در این فصل ما ارتفاع خط پروژه را از لبه آسفالت موجود گرفته و محاسبات احجام را انجام می‌دهیم.
در فصل هجدهم هم یک پروژه آماده‌سازی مسیر راه‌آهن و یک پروفیل تیپ با شرایط متغیر را انجام داده‌ایم تا علاوه بر مرور آموزش‌های فصول قبل دوستان با نمونه یک پروژه واقعی آشنا شوند.

  در انتهای مجموعه نیز یک پروژه دانشگاهی با استفاده نشریه 415 یا طرح هندسی راه در مورد طراحی مسیرانجام شده که علاوه بر مرور یکسری از دستورات آموزش داده‌شده در پکیج، روش‌های محاسبه المانهای افقی و عمودی مسیر در طراحی‌ها بیان‌شده است.
روش‌هایی که در این مجموعه آموزش داده می‌شود، قابل‌تعمیم در دیگر پروژه‌ها می‌باشد و خیلی راحت می‌توانید از این روش‌ها در پروژه‌های دیگر استفاده کنید.


دسترسی از هر کجا که هستید
دوره آموزشی Civil 3d بصورت ویدئویی تولید شده است که باعث می شود نیاز به شرکت در کلاس های حضوری را نداشته باشید و وقت خود را در اثر رفت و آمد تلف نکنید و همیشه به محتوای دوره دسترسی داشته باشید.


سرعت در دسترسی به دوره
برای دریافت این دوره نیاز به صرف هزینه دانلود ندارید.پکیج با پست پیشتاز و بدون صرف هزینه ای از طرف شما ارسال می شود که باعث میشود در کمترین زمان ممکن، یعنی بین 1 تا 3 روز کاری به دست شما برسد.


در مسیر یادگیری، یکسال کنارتان خواهیم بود
همراهی ما بعد از تهیه پکیج تمام نخواهد شد.تیم پشتیبانی و مهندس سید محمد حسینی با حوصله به سوالات پروژه ای و مشکلات شما پاسخ خواهند داد.( پس از تهیه پکیج درگروه پرسش و پاسخ فنون عمران که مختص کاربران ما ایجاد شده عضو خواهید شد. )


شما برای یادگیری کدام روش را انتخاب می کنید؟
اگر شما به دنبال روشی برای یادگیری نرم افزار Civil 3d هستید راه های مختلفی پیش رو دارید، از جمله شرکت در کارگاه های حضوری، مطالعه کتاب آموزشی و یا استفاده از پکیج های آموزشی، اما ما به شما فیلم آموزشی را توصیه می کنیم و دلایلی منطقی برای آن داریم.
اصولا برای یادگیری از طریق کتاب، نیاز به یک کتاب مرجع داریم که معمولا اینگونه کتابها حجم زیادی داشته و مطالعه آن نیاز به زمان زیادی خواهد داشت.می توان از کتاب به عنوان مرجع رفع اشکال استفاده کرد. برای یادگیری از طریق کتاب تکنیک های خاصی نیاز است که اکثریت با آن آشنایی ندارند و نیاز به تمرین دارد.
همانطور که می دانید شرکت در دوره های حضوری باکیفیت اصولا زمانبر بوده و هزینه کلی بیشتری خواهد داشت.برای مثال، هزینه هر جلسه 1.5 ساعتۀ نرم افزار Civil 3d به صورت خصوصی توسط مهندس حسینی 150000 تومان می باشد که به بیان ساده تر شما با تهیه پکیج فقط هزینه 2 جلسه دوره حضوری با کیفیت را پرداخت خواهید کرد!
در پکیج فنون Civil 3d، روش تدریس به گونه ای انجام شده که بعد از یادگیری و دیدن کل مجموعه، کاربر بصورت خلاقانه می تواند از روش های مختلف به پاسخ سوالات و هدف پروژه برسد.در این مجموعه از پرداختن به مباحثی که کاربرد ندارد اجتناب شده و کاربر سردرگم نمی شود.


دقایقی از این دوره آموزشی :    توجه:ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما،نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیتHD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند.


بعداز دیدن پکیج فنون سیویل تری دی میتوانید:
۱-نقاط برداشتی و هر نوع اطلاعات موجود از پروژه را به نرم افزار سیویل معرفی کنید.
۲-سطوح را براحتی بسازید و ویرایش کنید.
۳-محاسبه احجام عملیات خاکی را انجام دهید.
۴-پروفیل طولی را به روشهای مختلف تولید کنید.
۵-پروفیل عرضی و مقاطع متنوعی ایجاد کنید.
۶-به اصول طراحی راه و مسیر مسلط میشوید.
۷-سایت پلان ها را در پروژه مدل کرده و محاسبه احجام را براحتی انجام دهید.
۸-با اکثر پروژه های عمرانی و نقشه برداری بصورت پروژه های واقعی آشنا میشوید.
۹-روش حل مشکلات و مسائل پروژه را با نرم افزار سیویل تری دی می آموزید.


نظرات برخی از مشتریان:

آقای مهندس علیرضا عزیزی ، مسئول نقشه برداری تونل ورودی در پروژه ی تونل انتقال کانی سیب پیرانشهر

آقای مهندس جعفر میرزاخانی، سرپرست نقشه برداری منطقه 2 شهرداری اردبیل


آقای مهندس حمید عالی پور ، سرپرست نقشه برداری در پروژه ی آب شیرین کن شرکت سازه سازان بندر عباس


آقای مهندس جاسم عبدالخانی،سرپرست نقشه برداری شرکت جهاد نصر آذربایجان شرقی:

 


آقای مهندس سیامک کاکایی

 سوالات رایج:
چگونه پکیج را سفارش بدهم؟
روش اول: برای سفارش میتوانید از دکمه های افزودن به سبد خرید، که در پایین و بالای همین صفحه است استفاده کنید.سفارش شما بصورت آنلاین ثبت می شود، بعد از ارسال سفارش، ایمیل ما را دریافت خواهید کرد.
روش دوم:مبلغ 199 هزارتومان به شماره کارت ( 7831-3348-9919-6037  به نام فرزانه امانت) واریز کرده و در ادامه تصویر فیش واریزی و مشخصات خود را به شماره 09394759100 تلگرام یا پیامک کنید.(تلگرام @fonoon_admin)
پکیج پس از ثبت سفارش چند روزه به دستم میرسد؟ ارسال پکیج ها با پست پیشتاز انجام میشود و کمتر از 72 ساعت به دستتان می رسد.
در صورتیکه سوالات بیشتری داشتم، از چه راهی در ارتباط باشم؟ ما سه راه ارتباطی برای شما در نظر گرفته ایم.
1: سوال خود را در پایین همین صفحه ثبت کنید.
2: با شماره پشتیبانی 09394759100 تماس بگیرید و یا تلگرام بزنید.(تلگرام @fonoon_admin)
3: شما میتوانید از طریق منوی تماس باما سوالات تان را ایمیل کنید.

اطلاعات دوره

مدت دوره: 25 ساعت
موضوع: آموزش civil 3d
فرمت آموزش: mp4 با قفل نرم افزاری
تعداد dvd: 2 حلقه
مدرس: مهندس سید محمد حسینی
مخاطب: مهندسین و دانشجویان عمران و نقشه برداری
ضمانت بازگشت: دارد

بازدید: 4708 نفر

  نظرات کاربران (30 نظر)

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر دهید نظر خود را بنویسید
امتیاز شما به این محصول:

۹ آبان ۱۳۹۸ پاسخ دهید


باسلام خدمت مهندس حسینی واقعاخسته نباشید خیلی زحمت کشیدین برای این مجموعه آموزشی خیلی به کارم آمدانشاالله مجموعه تکمیلی زودترآماده شودتاکلیه نقشه برداران ازآن استفاده کنند باسپاس

۲۶ شهریور ۱۳۹۸ پاسخ دهید


سلام و درود فراوان خدمت تیم آموزشی فنون عمران،من مدت هابود که دنبال یک آموزش حرفه ای سیویل میگشتم،آموزش های زیادی دانلود و نگاه کردم اما هربار در زمان طراحی به مشکلاتی برخورد کردم که مجبور می شدم تا زمان زیادی توی اینترنت دنبال برطرف کردن مشکلم کنم،یکی از دوستان از طریق تلگرام من به سایت فنون عمران معرفی کرد اولش فکردم این بخش هم مثل بقیه است،اما بعد خریداری پک آموزشی و دنبال کردن ان تفاوت توی همون بخش های اولیه کاملامشخص بود،الان حدودأبعدگذشت یک ماه به سطحی تقریبأحرفه ای درطراحی باسیویل رسیدم، از زحمات بی وقفه و پشتیبانی تیم اموزشی فنون عمران ومهندس حسینی عزیز کمال تشکر را دارم.

۲۶ شهریور ۱۳۹۸


سلام زنده باشید آقای رئیسی.امیدواریم محتوای پکیج برای شما مفید و پروژه محور بوده باشد.موفق باشید

۲ شهریور ۱۳۹۸ پاسخ دهید


پکیج بسیار پرمحتوا و از نظر سرفصل ها بسیار گسترده و کامل بود.باز هم از زحمتی که واسه این آموزش انجام دادید، بسیار ممنونم.قبلا برای یادگیری سیویل بسیار باید زحمت کشیده میشد.منظورم این هست منبع خوبی نداشت و خواهشی که دارم این راه رو ادامه بدید.الان رفتن کلاس هم وقت زیاد میطلبه هم هزینه بسیار زیادی داره.

۴ شهریور ۱۳۹۸


سپاس دوست عزیز.قدرشناسی کاربران محترم و متشخصی مثل شما، انگیزه ما را برای بهتر کردن خدمات بسیار بیشتر میکنه.

۲۹ مرداد ۱۳۹۸ پاسخ دهید


من علمی نقشه بردار هستم و 23 سال سابقه نقشه برداری دارم. پکیج مهندس حسینی بهترین آموزشی بود که تا حالا استفاده کردم

۲۵ مرداد ۱۳۹۸ پاسخ دهید


بنده رضا داودی از پکیچ های اموزشی فنون عمران استفاده کرده ام . به نظر من بسیار عالی و کاربردی هستش ‌ دقیقا واسه کاربر های مبتدی و حرفه ای کاربرد دارد و توانسته به صورت جامع و کامل تمامی مباحث سویل تردی رو تشریح نمایید و با مطالعه کامل به یک کاربر حرفه ای تبدیل شود . درنهایت کمال تشکر و قدرانی رو از تهیه کنندگان این مجموعه به خصوص مهندس حسینی و مهندس امانت رو دارم با سپاس فراوان

۳۱ مرداد ۱۳۹۸


ممنون از حسن نظرتون آقای داودی.خوشحالیم که رضایتتون حاصل شده.

۲۱ مرداد ۱۳۹۸ پاسخ دهید


با سلام به اکیپ محترم فنون عمران و جناب مهندس حسینی ، خیلی راجع به پکیج آموزش سیویل شما شنیده بودم و باید بگم همانطوری بود که همکاران میگفتند ، روان ،ساده وکامل به تمام جزءیات که لازمه کارهای اجرایی هست اشاره میشه عالی بود و موفق باشید

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ پاسخ دهید


نقشه بردار هستم و مهندس عمران. من سیویل کار کردم و منابع آموزشی مختلفی مثل کتاب و سی دی استفاده کردم. ولی این پکیج علاوه بر آموزش حرفه ای ، بسیار قابل فهم و انتقال آسان مفاهیم کاربردیه.

۲۲ تیر ۱۳۹۸ پاسخ دهید


سلام . امكانش هست هر فصل يا درس رو قيمت گذاري كنيد تا براي كساني كه ميخوان گزينشي از اين مطالب استفاده كنند بتونند فصل يا درس مورد نظر رو خريداري و دانلود كنند ؟ ممنون .

۲۸ مرداد ۱۳۹۸


سلام آقای رسولی. با توجه به اینکه آموزش بصورت گام به گام طراحی شده و موضوعات در فصل های مختلف مربوط بهم هستند امکان فروش یک فصل به تنهایی وجود نداره.

۶ تیر ۱۳۹۸ پاسخ دهید


با سلام و احترام فراوان خدمت تیم فنون عمران. بنده نیاز شدید به یاد گیری سیویل تریدی داشتم البته با جمع اوری فیلم و اموزش هایی که دوستان در گروه های نقشه برداری قرار میدهند تا حدودی طراحی مسیر رو یاد گرفتم ولی خیلی مشکل داشتم .با تهیه این پکیج واقعا از کار با سیویل و همچنین طراحی مسیر لذت میبرم.واقعا خسته نباشید به آقای حسینی و تیم شون میگم و کمال تشکر را دارم.

۳۰ خرداد ۱۳۹۸ پاسخ دهید


با سلام وتشکر از زحمات گرداورنندگان این پکیج آموزشی.نکته مهمی که این آموزش دارد این است که هر مبحثی را برای اینکه مطلب بهترجا بیافتد آقای مهندس حسینی سریع بصورت سه بعدی کارهای انجام شده را نمایش می دهندکه واقعا جای تقدیر دارد.

۱۰ خرداد ۱۳۹۸ پاسخ دهید


به تمام همکاران خودم استفاده از این پکیج رو توصیه میکنم. واقعا جای چنین آموزشی خالی بود.

۸ خرداد ۱۳۹۸ پاسخ دهید


با سلام جا داره از مهندس حسینی و همکارانشون تشکر کنم بابت تهیه این پکیج آموزشی میشه گفت نسبت به بقیه فایل های آموزشی تکمیل تره و به نظرم یکی از دلایلش تسلط کامل ایشون به سویل تری دی هست . فقط با توجه به مبلغی که دریافت میکنن به نظر من جا داره که تکمیل تر ارائه بشه.

۱ خرداد ۱۳۹۸ پاسخ دهید


با سلام امروزه با توجه به گستردگی پروژه های عمرانی و نقش غیرقابل انکار مهندس نقشه بردار در فازهای مختلف یک پروژه نیاز به اشنایی با یک نرم افزار مهندسی مثل Civil 3D بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مجموعه اموزش سیویل تهیه شده توسط گروه فنون عمران منبع ارزشمندی برای یادگیری و استفاده درست از این نرم افزار هست که من تهیه ان را به تمام مهندسانی که قصد استفاده از این نرم افزار را دارند توصیه میکنم.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ پاسخ دهید


سلام عرض ميكنم خدمت تيم مجرب و تلاشگر فنون عمران بنده الان يك ماهي ميشه كه پكيج فنون سيويل تري دي جناب اقاي مهندس حسيني رو خريداري كردم تا قبل از اين ميخواستم حضوري برم كلاس ولي الحق و الانصاف آموزش مهندس حسيني حرف نداره به واقع تلاش ايشون و تيم فنون عمران در جهت پويايي عمراني ستودنيه. خواستم تشكري كرده باشم هرچند كم ولي از ما قبول كنيد. ارادتمند: احسان شرفي كارشناس راه و ترابري(طرح هندسي) مديريت مهندسي و ايمني ترافيك شهرداري اروميه

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ پاسخ دهید


باعرض سلام وخداقوت به تیم حرفه ای فنون عمران و جاداره یه تشکر ویژه بکنم از مهندس حسینی عزیزکه تجربیات چندین سالشونوبه صورت کاملا کاربردی درپکیج اموزشی civil 3d دراختیارماقراردارند.من به شخصه فایل های زیادی رودرخصوص اموزشcivil بررسی کردم ولی مهم ترین حسن پکیج اموزشی مهندس حسینی مفهومی بودن و کیفیت خوب فایل اموزشی هستش واین که نکات کارگاهی روبه صورت کامل پوشش میده .

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ پاسخ دهید


با تشکر از همه عزیزانی که در تولید این مجموعه شرکت داشتن...بنده تو زمینه آموزش سیویل خیلی از سایت هارو گشتم ولی هیچ جایی آموزش به این کاملی ندیدم...واقعا ممنون از همه عزیزان...

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


با تشکر از شما آقای مهندس ایلکا.امیدواریم تاثیر مثبتی در مسیر کاری شما ایجاد کند.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ پاسخ دهید


بنده از پکیج سویل تری دی فنون عمران استفاده کرده و مطالب رو بسیار پر اهمیت و مفید دیدم و همچنین بسیار کاربردی امیدوارم همچنان آموزش های بیشتری از این مجموعه ارائه بشه و برای مجموعه و مهندس حسینی بزرگوار آرزوی موفقیت دارم

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ پاسخ دهید


اینجانب فرزاد حیدرپور با سابقه 15 سال کار نقشه برداری و 12 سال کار با نرم افزارهای SDR , LAND , civil کامل ترین و کاربردی ترین مجموعه آموزش نرم افزارهای نقشه برداری را پکیج جناب آقای مهندس سید محمد حسینی می دانم و از او و مجموعه فنون عمران کمال تشکر را دارم

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ پاسخ دهید


سلام وعرض خسته نباشید واقعیتش من پکیچ سیویل شما رو تهیه کردم بسیار خوبه ولی من دوتا مشکل دارم اولی اینکه من میخوام یه شولدار که دارای دامنه تغییرات ماکسیمم ومنیمم هستش بسازم که نمی تونم دومی هم اینکه بعد مثلا ساخت سطح راکفیل و اسمبلی راکفیل واضافه کردن آن به مقاطع در(نصف ) یه ور مقاطع که اندازه زمین طبیعی اومده بالا ،خط راکفیل به سطح راکفیل نمیخوره آیا راهی وجود داره که خط راکفیل اون طرف نصف رو به زمین موجود وصل کنه ممنون میشم جواب بدید.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


سلام آقای داننده عزیز.لطفا به خط پشتیبانی فنون عمران درخواست بدید تا در گروه پشتیبانی پکیج عضوتون کنند.مهندس حسینی داخل گروه پاسخگوی سوالات پروژه ای شما خواهند بود.با تشکر

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ پاسخ دهید


سلام و عرض خسته نباشید خدمت مهندسی حسینی و تیم فنون عمران، خواستم تشکر بکنم از پکیج واقعا کاربردی که تهیه کردید، به قدری صریح و واضح توضیح میدید این انگیزه ارو درونم ایجاد میکنه که بامشغله ای که دارم، حتما روزانه یه دوساعتی وقت برای این پکیج مفید بذارم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


سلام آقای صالحی.خوشحالیم که راضی بودید.

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ پاسخ دهید


با سلام. لطفا امکان خرید آموزش رو به صورت فصلی هم قرار بدید

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


سلام آقای کلهر.با توجه به اینکه حجم پکیج زیاده، بهترین حالت این بود که به صورت فیزیکی ارائه بدیم.امکان ارائه بصورت فصلی هم هنوز میسر نیست.

۲۳ اسفند ۱۳۹۷ پاسخ دهید


سلام...و عرض خسته نباشی به تمام تیم فنون عمران.بنده در یک شرکت مهندسین مشاور راه سازی در استان گلستان مشغول بکار هستم .این پکیج برای کسی که بخاد سیویل رو بصورت پروژه محور شروع کنه عالیه...ممنون میشم پکیج در زمینه جی آی اس هم تهیه بشه...ممنون از زحمات فنون عمران

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ پاسخ دهید


باسلام بنده از مجموعه سیویل استفاده کردم که به نظرم نسبت به آموزش های فارسی تولید شده داخلی موجود در بازار خیلی بهتر هست چون بصورت کاربردی تهیه شده و مثل بقیه آموزش ها مقدماتی نیست ممنونم از شما

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ پاسخ دهید


با سلام و خسته نباشید . با توجه به اینکه رشته من عمران هست و اصلا نقشه برداری کار نکرده بودم ؛ با استفاده از این پکیج تونستم نرم افزار سیویل ( که قبلا یادگیریش رو برای خودم غیرممکن میدونستم) یاد بگیرم .. جا داره از مهندس حسینی و تیم فنون عمران تشکر کنم که با قیمت مناسب این مطالب با ارزش رو در اختیار بقیه قزار دادند و از طرفی پشتیبانی و کاربردی بودن این محصول جزو مزایای عالی اون هستش

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ پاسخ دهید


بهترین و از کاربردی ترین پکیج های آموزشی نرم افزار سیویل که اقدام به آموزش به صورت تخصصی در مباحثی که هر مهندس نقشه بردار باید در اون مسلط باشه پرداخته و واقعا ارزش خریدش رو داره. از مهندس حسینی عزیز که تجربیات خودشون رو در اختیار دیگران قرار می دهند سپاسگزارم.

۸ بهمن ۱۳۹۷ پاسخ دهید


بنده از این پکیج استفاده کردم،بسیار عالی و کار آمده و نکات کارگاهی رو کاملا پوشش میده،ممنون بابت زحمتی که جهت تولید این پکیج کشیدید

۲۵ دی ۱۳۹۷ پاسخ دهید


چند مدتی هست نقشه بردارم و لیسانس عمران دارم چنتا پروژه اجرایی داشتم ک نیاز بود از سیویل استفاده کنم اموزشای زیادی دانلود کردم ولی بدرد اجرا نمیخوردند تا این که سر فصلای پکیج اقای حسینی مشاهده کردم و دیدم کاملا اجرایی هستن و بعد از تهیه راحت پروژه های خودم را با سیویل انجام دادم از مهندس حسینی و گروه فنون عمران تشکر میکنم

۲۴ دی ۱۳۹۷ پاسخ دهید


با عرض سلام و خسته نباشی به تیم فنون عمران و به خصوص خدمت مهندس حسینی عزیز پکیج سیوبل تری دی واقعا با تمام جزیات گفته شده . سپاس از اینکه تجربیات چندین و چندساله رو در اختیار ما قرار دادید.

۱۳ دی ۱۳۹۷ پاسخ دهید


من خودم کارشناسی نقشه برداری هستم و آشنا با سیویل تریدی.خیلی هم کتاب خوندم در مورد این نرم افزار.بخصوص سه تا جلد کتاب آقای دلقندی.به جرات میتونم بگم این پکیج کامل ترین مجموعه آموزش سیویل هستش که تا الان توی بازار اومده. فوق العاده اس.بی صبرانه هم منتظر پکیج بعدی این مجموعه هستم

۱۰ دی ۱۳۹۷ پاسخ دهید


اينجانب مصطفي دوستی سرپرست نقشه برداري پروژه احداث شبکه زهکشي 12هزار هکتاري استان گلستان مشغول بکار هستم واز اين نرم افزار بصورت کاربردي استفاده هايي عالي، در حل مشکلات کاري بخصوص در مورد کانال زهکشي که از اين نرم افزار استفاده کرده ام و خدا را شاکرم که با کمک نرم افزار هيچ مشکلي در طراحي و محاسبه احجام ندارم. و از استاد سيد محمد حسيني که باعث شده که با اراﺋه اين نرم افزار ، حلال مشکلات شده است و کمال تشکر قدرداني را از اين استاد بزرگوار دارم